top of page

Korleis verte BEdårar

Me har som regel opptak ein gong i semesteret og BEretter om dette på Facebook og Instagram.

For å verte med i Mannskoret Over Rævne må du i fyrste omgang ta kontakt med ein Rævnekar, eller sende ein epost til Over Rævne. Du vil deretter bli BEden om å kome på songopptak. Då skal du ha med deg ein song, med sjølvskriven tekst, som går på ein norsk melodi (NBE! ikkje Ola Tveiten). På songopptaket er det BErre å gjere som BEstyrer og BEhandler seier, og håpe det går bra.

Syng du bra nok, vil fleire interessante utfordringar vente deg.

 

bottom of page