1. Bass

Rævnes støtteprogram

Johannes Almås
1996, Ås
Einar Lyche LeBEsbye
1996, Nesodden
BEsjåvver
Johannes Voll
1997, Verdal
Henrik Mårtensson
1993, Sverige
Ulrik Samdahl
Melhuus
1996, Trondheim
BEstyrer
Sverre Landmark
1994, StaBEkk
BEhandler
Anders Halsvik
Sandnes
1997, Trefjord
Jo Håvard Grøntoft
Gjerdrum
1995, Våler
Vis mer