top of page
skrivetur 2023-55 (1).JPG

Verte Rævnekar?

Skrivetur 2023

For å verte med i Mannskoret Over Rævne må du fysst sende ein e-post til Over Rævne på Overraevne@gmail.com. Hugs å sende grunnleggande informasjon som namn, e-post og telefonnummer. Du vil deretter bli BEden om å kome på songopptak. Til dette skal du ha med deg ein song med sjølvskriven tekst som går på ein norsk melodi (NBE! ikkje Ola Tveiten).

På songopptaket er det BErre å gjere sitt BEste og håpe det går bra. 

 

Skulle du BEstå songopptaket vil du få BEskjed om fleire interessante utfordringar som ventar deg

 

Mannskoret Over Rævne har opptak ein gong i semesteret, tidleg septemBEr og på nyåret i mars. Dette blir BErettet om på Facebook og Instagram. Hugs å sende inn før fristen, som i høst er 9. september

Dersom du har nokre spørsmål er det BErre å ta kontakt med ein Rævnekar. 

bottom of page