top of page

BEretningen

 

 

BEgynnelsen

BEskrivelsen av Over Rævnes BEgynnelse og videre BEdrifter BEhandles BEhørig i denne BEretning. BEretningen er BEfattet på Rævne-språket, BEhersket BErre av korets BEdårere, BEskrives og BEsnakkes ved å BEbruke og BEnytte ord og forstavelser som BEgynner med BE.

BEgynnelsen BEgynte med en BEdrøvelig BEgivenhet! BEstifterne var på BEfaring hos blandakoret med skogbruks-navnet. Tresort-korets BEdømmelse av pionerene var negativ. Dette var selvsagt en liten miss for tømmerstokkene, men et stort skritt for BEfolkningen. Vi BEbreidet selvsagt korets opptakskommite snarere enn oss selv, og fant ut at vi måtte BEfolke et eget kor.

 

ArBEidet startet med å BEfinne de av høgskolens sangstruper som ennå ikke hadde fått BEvise sitt talent. ArBEidet var tidkrevende og nøysommelig. Kvalitetssikringen var ekstrem, gitt de kvalitetskriteriene som var BEsatt. Etter en dag og noen timer hadde vi en BEhagelig gjeng på BEddingen. BEdugget, men ved godt mot og svært BEtydelige BEgynte vi å BEskrive korets grunn-ideologi. Vi var alle enige i at Arne Garborgs "Bondestudentar" var den viktigste BEveggrunn får å BEgynne på "Skolen". Vi ønsket å videreføre arven "frå boka". Vi ønsket å utstråle tradisjonell stolt norsk bondekultur frå den tid da gardskjerringa sto for kokkinga. For å BEbygge dette valget BEstemte vi oss for å BEkle oss i vadmel, sixpence og arBEidssko. I tillegg skulle vi BEsynge nasjonalromantiske sanger. Vi skulle arBEide for bonde-stolthet og tradisjon og mot BEsudling av den norske bondekultur med et langsiktig mål om å gjeninnføre ”Bondeparagrafen”. Dette BEfølte vi at ga BEdugginga (drikkinga) og tålåinga god BEramming, .... og sangen da.

 

BEnevnelse

BEstiftelsen i Bodegaen (uttales BEdogaen) ble BEholdt 17. januar 1993. Vi var enige om at korets BEnevning skulle BEløpe ut fra grunn-ideologien (BEskrevet over). Bjørnstjerne Bjørnson (uttales BEjørnstjerne BEjørnson) hadde i likhet med koret, separatistiske BEhov og sans for de agrikulturale verdier. Vi krysskoplet Bjørnsons bibliografi og våre egne studieresultater og BEib-bravader (les damehistorier) og kom fram til Bjørnsons "Over ævne". Opprinnelig henviste altså navnet på pionerenes intellektuelle og fysiske BEdrifter, men det er gledelig å se at det i dag også ytes når det gjelder sang-evner.


Vi følte at vi var et langt skritt nærmere målet om BEnevnelse. Og appropos skritt, vi BEfølte at hovedinteressen måtte BEskrives i BEnevnelsen. Vi hadde stor interesse av å ”tålå på ho” i forbindelse med inntak av ”kopp”. Navnet måtte følgelig bli Over Rævne, - utgangspunktet og målet for korets eksistens.

Deretter valgte vi leder, eller BEstyrer som vi kalte det. Kasserern fikk navnet BEregner. Dere forstår vel implisitt hva en BEskriver blir da. Det har ikke vært mulig å grave frem igjen papyrusrullene fra BEstiftelsen og hukommelsen har BEgynt å svikte hos BEstifterne (hukommelsen BEgynte å svikte tidlig på kvelden på BEstiftelsesmøte). Det er derfor ikke mulig å framdrive ytterligere BEretninger fra BEstiftelsen.

BEundring

Det første året hadde vi bare en sixpence som gikk på rundgang og våre glansnummer var "Sit on my face" av Monty Phyton og en BEllmann-vise som het ”Så lunkar vi så småning om”. Likevel gjorde dette susen, mannskor var noe helt nytt og vi gjorde umåtelig suksess med volum. Da gjorde det ikke så mye at vi ikke var helt tro mot grunn-ideologien og vanlige regler for framføring av sang.

Den mest nasjonalromantiske sangen vi klarte å innøve flerstemt i pioneertiden var "Kjerringa med staven". Vi hadde generelt en tung oppstart med en lite øvet kor-BEmanning. Dette med flere stemmer var vanskelig for noen. Vi opplevde blant annet følgende utsagn etter å ha praktisert tre-stemt ”sang” i tre og en halv uke; "dæm syng ainslæs einn mæ dæm bak mæ her". Det tok litt tid før alle forsto at det var flere stemmer i et kor. I sannhetens navn skal det nevnes at vi BEhersket oppvarmingssangen vår, ”Sommer kommer”, til fingerspissene.

Over Rævnes femårige levetid gir rom for en historisk analyse. Vi har (muligens) sett en marginal BEdring i sangkvaliteten på disse årene. Etter å ha fått BEstiftertida BEhørig på avstand er det lett å se når kvaliteten på Over Rævne fikk eksponensiell vekst. Vi slet i oppstarts-fasen med kvinnelige dirigenter. Ros til de som innså denne feil-BEdømmelsen. Kvinnelig kontakt bør bare skje i henhold til det vi "tålå på" og helst med BEundrerinnene (IVAR). Vi fikk raskt et godt øye til pikene i Ivar. Vi kjørte bl.a. vitsen "pikene i IVAR har rødt hår" (skal sies fort mange ganger for effekt) helt til vi innså at vi snakket om oss selv.

Utganspunktet vårt var som nevnt å etablere en sosial temaklubb for ekte mannfolk, med synging som bigeskjeft. Etterhvert var ”Temaet” utdebattert, og vi trengte nye ”koster” som så temaet fra andre sider. Vi BEordret flere til å BEgynne. Vi hadde opptaksprøve med eksotiske tortur-metoder utviklet i henholdt til favoritt-diskusjons- og tålå tema, i tillegg til særegne sangøvelser.

I BEgynnelsen var Over Rævne som Jesus; alle hadde hørt om oss men ingen hadde sett oss. Dette skulle rettes på. Kultur-eksplosjonen ble for oss det Lags-stabburet er for Jesus. Vi ble hyret inn til Kultur-eksplosjonen for å være Dynamitten. En enstemt "sit on my face" og en tre-stemt (minst) "Kjerringa med staven" gjorde susen og dannet grunnlaget for BEundringen dagens BEdårere fortsatt nyter godt av. Mest susen gjorde kor-medlemmet som kompet ”kjerringa, kjerringa, ……” en fire, fem takter etter at vi andre hadde avsluttet sangen.

 

BErømmelse

Thomas m.ø., korets kontinuitet og høyskolens eneste student som er innehaver av medaljen for lang og tro tjeneste, skal ha æren for videreføringen av koret og grunn-ideologien. Han har sørget for at pionerenes sjel fortsatt gjennomsyrer korets levnet. Til tross for hans deltakelse har som nevnt sang- og framføringskvaliteten også hatt en marginal BEdring.

 

I tillegg ønsker BEstifterne å ære og BErømme dagens BEdårere. Det er stor forskjell fra da vi slo Ivar-damene i hodet med klubBEne våre og dro dem inn i øvingslokalet og fram til dagens mer foredlede utgave av koret. Stor er vår BEundring for BEsluttsom BEsudling av studiner med BEhagelig framferd i tillegg til BEhendige revyer som BEsmigrer enhver. Gamlegutta er stolte over å ha startet noe som dere har gjort til noe å være stolte av. Og husk mottoet; BEdår, BEdekk, BEdra!

”Oss tålå på ho”

 

Med BEsluttsom hilsen

Ole A. Smidesang

BEstifter

 

bottom of page