top of page

Verv

Me BEnytter BE-forstavelsar så ofte me kan, og ut i frå dette språket har me BEkledd oss med titlar som:

Gardsøl_edited.png

BEstyrer

Administrerande Sjef.

BEskriver_edited.jpg

BEskriver

Ansvarleg for å BErette om Rævne si framferd frå år til år.

yoga praksis

BEfinner

Har kontroll på fråværet ved øvingar og oppdrag.

BEdårer_edited.jpg

BEdårer

Tittelen til enhver Rævnekar

BEprinter

Ansvarleg for at Rævne får dei notar og papir som trengst.

Behandler2_edited.jpg

BEhandler

Dirigent

BEbilder

Ansvarleg for å skaffe biletBEvis for BEskriver si BEretting.

Pingvin

BEsjåvver

Ordnar alt med Sjåvvet som vi har i Februar.

Rævnesjååv_Header_Image.png

BEstiger

Ansvarleg for ein årleg fjelltur med koret.

Albumcover ferdig.png

BEboer

Rævnekar som bor i BEdehuset (Rævnekåken)

Betaler.png

BEtaler

Økonomiansvarleg

Stout_edited.png

BEskaffer

Har kontrollen på oppdraga.

Brann

BEsvetter

Ansvarleg for gjennomføring av 3000meter ØL.

BEwebber

Ansvarleg for Rævne si framtoning på verdsveven (denne sida).

Beskaffers beste.png

BEruser

Ansvarleg for å brygge øl samt ansvarleg for bryggeutstyr. 

bottom of page